Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

2.11.2015

kollegor och kolleger

Heter det kollegor eller kolleger?

Båda formerna är korrekta. Tidigare ansågs formen kolleger vara den rätta, men i dag kan det heta på båda sätten. I den nya upplagan av Svenska Akademiens ordlista, SAOL 14, står kollegor som första form: pl. kollegor el. kolleger.

Till Ordförrådet

Tillbaka till rubrikerna