Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

6.11.2017

Klarspråk handlar om demokrati

Alla har rätt att förstå beslut, lagar och regler som gäller dem själva. Bland annat det här kommer fram i Yles intervju med myndighetsspråkvårdaren Maria Fremer.

Läs Yles intervju med Maria Fremer:
"Obegriplig myndighetssvenska en fara för demokratin”

Tillbaka till rubrikerna