Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

6.11.2017

Klarspråk handlar om demokrati

Alla har rätt att förstå beslut, lagar och regler som gäller dem själva. Bland annat det här kommer fram i Yles intervju med myndighetsspråkvårdaren Maria Fremer.

Läs Yles intervju med Maria Fremer:
"Obegriplig myndighetssvenska en fara för demokratin”

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången