Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

25.8.2017

I vilka sammanhang används hen?

Hen är ett av de populäraste svenska sökorden på Språkinstitutets webbplats. Här kan du läsa om bruket av hen i två Språkbrukartiklar.

Bianca Holmberg redde ut bruket av hen inom utbildningen, i medier och på myndigheter i Svenskfinland i sin artikel i Språkbruk 2/2017.

I sin artikel i nummer 3/2013 presenterade Karin Milles en undersökning om hur bruket av hen såg ut i Sverige och Finland.

Tillbaka till rubrikerna