Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

10.10.2016

hyfs

Heter det ingen hyfs eller inget hyfs?

Svar

Det heter ingen hyfs, för hyfs är ett n-ord.

Till Ordförrådet

Tillbaka till rubrikerna