Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

6.5.2015 10.50

historielärare

Heter det historielärare eller historialärare? I alla sammansättningar på historia ändras slutvokalen a till ett e. Det heter alltså historielärare, men också t.ex. historieberättare, historieförfalskning, historielektion, historielös och historiesyn.

Till Ordförrådet.


Tillbaka till rubrikerna