Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

29.4.2015 13.20

Glada vappen!

Glada vappen är en talspråklig finlandssvensk hälsningsfras som i standardsvenskan motsvaras av uttryck som Glad valborg och Glad första maj.

Det lite konstiga uttrycket (varför heter det inte glad vapp?) har ett samband med finskans vappu (sv. valborg), och har enligt uppgift blivit allmännare i slutet av 1960-talet, ursprunglingen i studentikosa kretsar.

Läs mer i Reuters ruta 13/5 1993.

Till Ordförrådet.


Tillbaka till rubrikerna