Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

12.9.2016

förmynderskap

Heter det förmynderskap eller förmyndarskap?

Svar

Båda är korrekta former. Förr var förmynderskap den enda formen som nämndes i SAOL, men nu nämns båda formerna som likvärdiga.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna