Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

3.4.2017

Film om digitaliseringen av namnarkivet

På Youtube finns nu en svensk film om den pågående digitaliseringen av Språkinstitutets namnarkiv.

Filmen finns på Språkinstitutets Youtubekanal.

Arbetet sker i samarbete med Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) som deltar i projektet genom att ställa sitt ortnamnsmaterial i original till projektets förfogande.


Tillbaka till rubrikerna