Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

14.1.2016

f.v.t.

Vad betyder förkortningen f.v.t.?

F.v.t.
ska utläsas före vår tideräkning. Betydelsen är densamma som hos förkortningen f.Kr. (före Kristus), som är mycket vanligare i bruket. Många som använder f.v.t. anser att denna förkortning är mer neutral än f.Kr., men egentligen är det fråga om samma tideräkning i båda fallen. Än så länge är f.v.t. en så pass ovanlig förkortning att den kan behöva förklaras om man använder den.

Till Ordförrådet

Tillbaka till rubrikerna