Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

3.11.2017

Dövas Nordiska Råd fyller 110 år

Dövas Nordiska Råd grundades i Köpenhamn 1907 och firar med en historik på teckenspråk, textad till svenska, finska och engelska.

Läs mer om historiken och det nordiska teckenspråkssamarbetet:
110 år av nordiskt språksamarbete

Historiken är sammanställd av Teckenspråksbiblioteket i Finland. De teckenspråkiga filmerna har svensk, finsk och engelsk textning.
Till filmerna

Hur är det att leva som döv i Finland i dag? Janne Kankkonen berättar om döva och dövsamhället i en intervju i Språkbruk 2/2016: Dövsamhället är en värld för sigTillbaka till rubrikerna