Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

27.5.2015 15.16

dimission

Är ordet dimission allmänt gångbart? Dimission är en finlandism i betydelsen examensfest, skolavslutning, skolavslutningsfest, studentfest. Ordet finns upptaget i Svenska Akademiens ordlista (upplaga 14, 2015) med stilbeteckningen finl. Ordet kan användas i Finland om finländska förhållanden, men i sammanhang utanför Finland är det inte fullt gångbart.

Läs mer i Reuters ruta 1.6.1995

Till OrdförrådetTillbaka till rubrikerna