Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

9.4.2015 23.50

bänkidrottare

En bänkidrottare är en person som följer idrottstävlingar, men inte själv idrottar aktivt. Ordet förekommer bara i finlandssvenskan. Ungefärliga standardsvenska motsvarigheter är idrottsintresserad, sportfantast eller sportintresserad. I finskan finns motsvarigheten penkkiurheilija.

Ordforradet

Tillbaka till rubrikerna