Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

5.1.2017

årsberättelse

Rekommenderas det att man använder årsberättelse eller verksamhetsberättelse när det gäller redogörelsen för en förenings verksamhet under året?

Svar

Årsberättelse och verksamhetsberättelse är i stort sett synonyma ord. Valet är alltså fritt, men om det t.ex. står årsberättelse i föreningens stadgar är det bäst att använda det ordet.

Till Ordförrådet


Tillbaka till rubrikerna