Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

29.3.2017

Arabiska är det tredje största främmande språket

I fjol gick arabiskan om somaliskan och engelskan och blev det tredje största främmande språket i Finland.

Yle skriver mer om den språkliga situationen i Finland. På Statistikcentralens webbplats finns mer aktuell språkstatistik.

Tillbaka till rubrikerna