Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

29.3.2017

Arabiska är det tredje största främmande språket

I fjol gick arabiskan om somaliskan och engelskan och blev det tredje största främmande språket i Finland.

Yle skriver mer om den språkliga situationen i Finland. På Statistikcentralens webbplats finns mer aktuell språkstatistik.

Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången