Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

16.1.2018

Amerikasvenska på sverigesvenska och finlandssvenska

Institutet för språk och folkminnen uppmärksammar amerikasvenskan i en webbutställning. I Språkbruk berättar Lars Huldén om jakten på amerikafinlandssvenskarnas berättelser.

Utställningen Hälsningar from Amerikat finns på Institutet för språk och folkminnens webbplats.

Även finlandssvenskar emigrerade till Amerika under utvandringsåren. För att ta vara på amerikafinlandssvenskarnas berättelser åkte bland andra Lars Huldén, Mikael Reuter, Ann-Marie Ivars och Marianne Blomqvist på expedition till Amerika på 1970-talet. Deras upplevelser och resultatet av deras Amerikaexpedition kan du läsa om i fyra artiklar i Språkbruk.

Lars Huldén: Vi jagade berättelser i Amerika
Mikael Reuter: På en generation blev svenskan engelska
Ann-Marie Ivars: Dialekterna jämnades ut
Marianne Blomqvist: Så påverkade engelskan emigranternas finlandssvenska


Tillbaka till rubrikerna