Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

13.2.2018 Orden vi använder spelar roll

Det är inte egalt vilka ord vi väljer att använda. Charlotta Svenskberg skriver om värdeladdade ord i månadens språkkolumn.

Läs mer


9.2.2018 Så har radiospråket förändrats sedan 1970-talet

Den 9 februari disputerar Jenny Stenberg-Sirén på en avhandling om radiospråket 1970–2009. Här kan du läsa hennes Språkbrukartiklar om ämnet.

Läs mer


29.1.2018 Grejen med en och man

Metro och Språkrådet i Sverige har tillsammans spelat in kortfilmer som förklarar grejen med en och man, skillnaden mellan var och vart och regler kring särskrivning och sammanskrivning.

Läs mer


16.1.2018 Amerikasvenska på sverigesvenska och finlandssvenska

Institutet för språk och folkminnen uppmärksammar amerikasvenskan i en webbutställning. I Språkbruk berättar Lars Huldén om jakten på amerikafinlandssvenskarnas berättelser.

Läs mer


9.1.2018 De där husen...a? De där hjärtan...a?

Minna Levälahti skriver om knepiga böjningsformer i månadens språkkolumn.

Läs mer


Följande