Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Språket lever

9.11.2018 Kulturskillnader i servicesvenskan i Finland och Sverige

Att nia kan uppfattas som artigt eller nedlåtande, och skillnaderna kan vara kulturella, säger professor Camilla Wide, som intervjuas av Yle.

Läs mer


5.11.2018 Svenskan är ett attraktivt språk

Få språk är lika tillåtande och öppna för nya erfarenheter som svenskan, skriver Nina Dahlbäck i Vasabladet.

Läs mer


12.10.2018 Svenskan behövs också i näringslivet

- Du behöver kunna sammanfatta långa texter och uttrycka dig kort och koncist, sakligt men ändå artigt. Det här är kanske den stora utmaningen, säger universitetslektor Jannika Lassus i en intervju för Yle.

Läs mer


9.10.2018 Själv och ensam

Ordet själv har genomgått en betydelseglidning under de senaste åren och i dag kan "jag reser själv" betyda samma sak som "jag reser ensam". Charlotta Svenskberg skriver om själv och ensam i månades språkkolumn.

Läs mer


4.10.2018 Du duger i de flesta fall

I dag går det oftast bra att dua i stället för att nia. Den så kallade du-reformen gick dock inte riktigt så hastigt som man ibland har framställt den, säger Maria Fremer, som har forskat om tilltal.

Läs mer


Följande