Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

2.1.2018

uvedkommende

uvedkommende
Foto: Nina Martola

På danska skyltar om att tillträde är förbjudet står det ofta uvedkommende forbydes adgang … Trots att det motsvarande svenska ordet ovidkommande i Svensk ordbok har förklaringen ”som inte har med saken att göra (om person el. företeelse)”, skulle det inte passa på en förbudsskylt. Uvedkommende kan används samma sätt som det svenska ordet, men på skylten är det en lite annan betydelse som är aktuell, nämligen en person som inte har rätt att uppehålla sig på en viss plats. På svenska står det ju ofta antingen Tillträde förbjudet för obehöriga eller Obehöriga äger ej tillträde.

Se uvedkommende i Den danske ordbog


Tillbaka till rubrikerna