Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

9.4.2015 15.35

udenomssnak

Det danska ordet udenomssnak är en sammansättning av adverbet/prepositionen udenom ’utanför’ och snak ’prat, tal, snack’. Det hör ihop med verbfrasen snakke (sig) udenom ’svara undvikande, hymla’. Udenom ingår i ett flertal idiomatiska fraser.

Se Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna