Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

9.4.2015 15.35

udenomssnak

Det danska ordet udenomssnak är en sammansättning av adverbet/prepositionen udenom ’utanför’ och snak ’prat, tal, snack’. Det hör ihop med verbfrasen snakke (sig) udenom ’svara undvikande, hymla’. Udenom ingår i ett flertal idiomatiska fraser.

Se Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången