Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

15.8.2016

trussel

Som svensk kan man komma att tänka på trassel när man hör det danska ordet trussel, t.ex. i ett exempel  om ”en trussel for virksomhederne”, men de två orden har inget att göra med varandra. Trussel är avlett av verbet true som betyder ’hota’, och trussel betyder alltså ’hot; hotelse’. Ur kontexten är det i alla fall för det mesta rätt lätt att sluta sig till betydelsen hos ordet. Svenskans trassel motsvaras på danska närmast av ett ord som för finlandssvenska öron känns riktigt hemvant, nämligen roderi.

Se trussel i Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna