Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

17.10.2016

trenge

Att verbet trenge (bokmål) betyder ‘behöva’ hör antagligen till de saker som rätt många  svenskspråkiga känner till. En del känner kanske igen det från dialekterna också. Verbet tränga har ju varit allmänt i våra finlandssvenska mål i samma betydelse: do trängär int bisvä:r dej  lyder t.ex. ett belägg från Sjundeå. Som första betydelse för det norska verbet  anger Bokmålsordboka dock ’trycka, pressa’. Nynorska har olika verb för de två betydelserna, trenga ‘behöva’ och trengja ‘trycka, pressa’.

Trenge i Bokmålsordboka


Tillbaka till rubrikerna