Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

12.5.2015 9.20

tiltale

Det norska verbet tiltale (både bokmål och nynorska) har ett par av sina betydelser gemensamma med det svenska tilltala (att rikta sig till någon och att väcka positiva känslor hos någon). Men när en rubrik i Aftenposten (8.5) berättar att en person är “tiltalt for å ha voldtatt to kvinner” är det förstås fråga om annat: personen har blivit åtalad för brottet. Den betydelsen har funnits också hos det svenska verbet och lever kvar i någon mån i substantiveringen “den tilltalade”.

Ur Bokmålsordboka/NynorskordbokaTillbaka till rubrikerna