Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

16.11.2015

springa

För svenskar som lär sig isländska hör verbet springa till de falska vännerna, för det betyder inte springa utan ’explodera’ och ’spricka, brista’. Den senare betydelsen finns ju i och för sig kvar hos det svenska verbet i vissa förbindelser (springa läck, springa fram).

För att uttrycka en rörelse framåt med snabba steg används på isländska verbet hlaupa ’springa, löpa’.

Se springa i Islex


Tillbaka till rubrikerna