Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

18.4.2017

sommerfugl

I Finland kallas ibland semestervikarier och sommarpraktikanter för arbetsplatsens sommarfåglar. Det vackra danska ordet sommerfugl däremot syftar varken på sommarjobbande ungdomar eller på fåglar, utan betyder fjäril.

Se sommerfugl i Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna