Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

18.4.2016

smart

Det isländska ordet smart betyder inte skicklig (i affärer), listig eller slug som i svenskan, utan om en islänning är smart är hen i stället stilig och snygg. På isländska kan man säga snjall för det vi kallar för smart eller listig.

Till nätordboken Islex

Tillbaka till rubrikerna