Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

16.1.2017

skyderi

Med jämna mellanrum står om skyderi i danska nyheter. Dessvärre handlar det då mestadels om tråkiga händelser. Ordet är enligt Den Danske Ordbog synonymt med skydning och det är alltså en avledning till verbet skyde ’skjuta’. På svenska motsvaras det av skjutning men också av skottlossning.

Skyderi kan dock också ha positiv innebörd. Den andra betydelsen är nämligen ’fyrverkeri’.

Avledningar på -eri förekommer ju också på svenska. En del avser stället för någon (ofta traditionell) verksamhet (gjuteri, snickeri) men många av orden syftar på en aktivitet och har då ofta negativ klang (bedrägeri, förmynderi, slöseri, trolleri). Skjuteri har faktiskt tidigare förekommit i svenskan.

Se skyderi i Den danske ordbog.


Tillbaka till rubrikerna