Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

17.6.2016

selskap

I det språkliga umgänget med andra nordbor har vi en del falska vänner, alltså ord som inte betyder det vi lätt tror de betyder (t.ex. rolig, som har betydelsen ’lugn’ på danska). Men vi har också något vi kunde kalla ”halvfalska” vänner. Ett sådant ord är det norska ordet selskap, som i många sammanhang har just den betydelse som man som svenskspråkig tror det ska ha. Men när det står i en text i Aftenposten att ”… selskapene våre har gjort betydelige investeringer også i fornybar energi” handlar det om olje- og gasselskap och alltså om företag.

Se Bokmålsordboka/Nynorskordboka


Tillbaka till rubrikerna