Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

19.2.2016

optrevle

Det danska verbet optrevle eller optrævle betyder ’reda ut’ och kan liksom sin svenska motsvarighet användas både konkret om att reda ut garn eller liknande och om att reda ut en fråga. Vanligare är dock lös förbindelse, trevle op, särskilt i konkret betydelse.

Till Den danske ordbog


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången