Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

19.2.2016

optrevle

Det danska verbet optrevle eller optrævle betyder ’reda ut’ och kan liksom sin svenska motsvarighet användas både konkret om att reda ut garn eller liknande och om att reda ut en fråga. Vanligare är dock lös förbindelse, trevle op, särskilt i konkret betydelse.

Till Den danske ordbog


Tillbaka till rubrikerna