Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

28.8.2015 10.50

neppe

Ett ord som man stöter på rätt ofta i norska texter är neppe. Eftersom det är ett så kallat satsadverbial som modifierar hela satsens innebörd är det inte alltid så lätt att lista sig till betydelsen utifrån kontexten.  Det motsvaras på svenska av 'knappast' eller 'knappt'. Ordet förekommer också i substantivisk användning i uttrycket med nød og neppe som det ju inte är några svårigheter att förstå.

Se Bokmålsordboka/Nynorskordboka.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången