Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

28.8.2015 10.50

neppe

Ett ord som man stöter på rätt ofta i norska texter är neppe. Eftersom det är ett så kallat satsadverbial som modifierar hela satsens innebörd är det inte alltid så lätt att lista sig till betydelsen utifrån kontexten.  Det motsvaras på svenska av 'knappast' eller 'knappt'. Ordet förekommer också i substantivisk användning i uttrycket med nød og neppe som det ju inte är några svårigheter att förstå.

Se Bokmålsordboka/Nynorskordboka.


Tillbaka till rubrikerna