Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

18.3.2016

myse

Den som köper glass eller ost i Norge kanske läser innehållsförteckningen och funderar på vilken ingrediens som döljer sig bakom orden myse och mysepulver. Myse har ingenting med svenskans mysa att göra, utan betyder vassla, det vill säga den vätska som återstår när ostmassan har fällts ut ur mjölken. Mysepulver betyder alltså vasslepulver. Myse är släkt med det mes som ingår i svenskans mesost och messmör.

Se myse i Bokmålsordboka.


Tillbaka till rubrikerna