Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

3.12.2018

mangel

Både norskan, danskan och svenskan har fått en rätt stor del av sitt ordförråd från lågtyskan, mycket till följd av att handeln och därmed också de stora handelsstäderna och samhällena i Norden dominerades av tyskar under medeltiden. Vissa tyska importord är gemensamma för de tre språken, men i andra fall har något av språken behållit det gamla fornnordiska ordet medan de andra har lånat in ett tyskt ord. Till de senare fallen hör mangel, som förekommer i både norskan och danskan i betydelsen brist. Matmangel betyder till exempel matbrist och svenskans uttryck fel och brister motsvaras av feil och mangler på norska. På både norska och danska används prepositionen i samband med ordet mangel: mangel på mad (danska), mangel på arbeidskraft (norska).

Mangel i den danske ordbog
Mangel i Bokmålsordboka och Nynorskordboka


Tillbaka till rubrikerna