Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

15.11.2016

lyssværd

När rubriken för en dansk vetenskapsnotis lyder Teorien bag lyssværd holder och texten handlar om fotoner kan den tänkas sätta myror i huvudet på en svensk läsare. Man hittar inte heller ordet i Den Danske Ordbog på webben. Ordboksprogrammet frågar om man menade lysskær eller lysstærk. Med hjälp av de orden kan man antagligen gestalta ordet till sammansättningen lys-sværd. Då blir det lite lättare, och sværd  finns i ordboken med betydelseangivelsen ’hug- og stikvåben …’. I det skedet vet åtminstone Star Wars-fans vad det är fråga om. Det är det svärd som jediriddarna kämpar med, på engelska lightsaber och på svenska mest kallat lasersvärd, ibland ljussabel eller mer sällan ljussvärd.  (Inget av orden finns i svenska ordböcker.)

Sværd i Den Danske Ordbog


Tillbaka till rubrikerna