Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

23.6.2015 15.58

lodret

Det danska ordet lodret kan åtminstone i vissa kontexter vara svårt att gestalta, men byter man ut e mot ä har man inga svårigheter att förstå det: lodrät. Utöver den konkreta betydelsen har det danska ordet dock en bildlig betydelse ’utan omsvep; otvetydig’. Ordet ingår i några fasta fraser, t.ex. arkivere lodret, som betyder ’kassera’ och på svenska skulle motsvaras av lägga i (det) runda arkivet eller som vi ibland säger på finlandssvenska lägga i ö-mappen.

Se Den danske ordbog.

Tillbaka till rubrikerna