Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

28.9.2016

hausta

Nu kan man verkligen säga att det haustar i Finland. När dagarna blir allt kortare och träden börjar gulna heter det på isländska att det haustar, det vill säga att det börjar gå mot höst. Också på svenska har det motsvarande verbet hösta i någon mån använts i den här betydelsen.

Till Islex


Tillbaka till rubrikerna