Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

14.6.2017

gulerod

I danskan, liksom i norskan, ingår färgen gul i ordet för morot. På danska heter morot alltså gulerod. På samma sätt som i svenskan kan ordet användas i överförd betydelse om ett lockbete, men i slangspråk kan det även betyda finger och förekommer då ofta i pluralis (gulerødder). Dessutom kan en dansk ”spille kong Gulerod”, vilket betyder att hen uppför sig inbilskt och arrogant.

Se gulerod i Den danske ordbog


Tillbaka till rubrikerna