Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

15.12.2016

glöggur

Isländskans glöggur ska inte förväxlas med den varma drycken vi i svenskan kallar glögg. Glöggur är ett adjektiv som betyder observant eller tydlig, och det förekommer också i norska (gløgg) och färöiska (gløggur). Den varma drycken man dricker i juletid kallas förövrigt jólaglögg, eller bara glögg, också på isländska.

Se glöggur i Islex.


Tillbaka till rubrikerna