Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

2.10.2017

forstyrrelse

Bokmålsordet forstyrrelse hör till de falska vännerna i norska och svenska. “Forstyrrelse av kolonihekkende sjøfugler” betyder inte att fågelkolonierna har förstörts utan att fåglarna blivit störda. Det är alltså störning som är det motsvarande svenska ordet. Man kan t.ex. tala om psykiske forstyrrelser och forstyrrelser i atmosfæren. Men styrrelse kan också betyda ‘avbrott’ i en del sammanhang.

Forstyrrelse i Bokmålsordboka


Tillbaka till rubrikerna