Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

18.5.2016

dyrke

I svenskan betyder dyrka att man älskar eller beundrar någon okritiskt eller att man tillber och vördar en gud, ett helgon eller liknande. På danska har ordet en helt annan betydelse. Nogen dyrker grøntsager betyder inte att någon tillber grönsaker utan att någon odlar grönsaker.

Se dyrke i Den danske ordbog

Tillbaka till rubrikerna