Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

15.2.2017

blå mandag

Blå mandag, eller blåmandag, på svenska blåmåndag eller blå måndag, har ursprungligen syftat på måndagen efter fastlagssöndagen då man dekorerade kyrkorna i blått tyg. I såväl danskan och norskan som i svenskan har ordet dock också kommit att syfta på måndagar då man känner sig sliten efter en helg fylld med festligheter och därför tar olovligt ledigt från jobbet, eller åtminstone anstränger sig minimalt på arbetet. Uttrycket torde härstamma från tyskan, där uttrycket Blauer Montag används på samma sätt som i de nordiska språken.

Se blå mandag i Den danske ordbog och blå mandag i Bokmålsordboka.


Tillbaka till rubrikerna