Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens nordiska ord

18.12.2015

adfærd

Många danska ord är lätta att förstå för en svenskspråkig bara man ser dem i skrift. Med lite övning går det helt bra att läsa dansk text. Men vissa ord är mera svårgenomträngliga, och en del kan vålla problem på grund av att betydelsen är så pass vid eller allmän att kontexten inte nödvändigtvis ger tillräckligt tydliga ledtrådar. Ordet adfærd hör till den gruppen. Betydelsen är ’uppträdande, handlingssätt, beteende’.  I själva verket finns det en exakt motsvarighet i äldre svenska i ordet åtfärd.

Se Den Danske Ordbog


Tillbaka till rubrikerna