Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

19.12.2017

pjasa

”Ha sto: å pjasa se för ä” kan man i Esse höra sägas om en pojke som fjäskat eller gjort sig till för en flicka han försökt imponera på. Enligt Ordbok över Finlands svenska folkmål kan verbet pjasa, utöver i bemärkelsen sjåpa sig, också användas för att prata strunt eller arbeta långsamt och fumligt. Mest frekvent förekommer pjasa i de österbottniska dialekterna där det också används i varierande sammansättningar. Detta ger bland annat humorgruppen KAJ exempel på genom att kalla sig ”professionella pjasalappar”, det vill säga professionella struntpratare eller skojare. I Ålands och Åbolands skärgård förekommer också det likljudande verbet pjasa men med en annan betydelse, nämligen för att beskriva ett pysande, fräsande eller prasslande ljud.

Till pjasa v.1 och pjasa v.2 i Ordbok över Finlands svenska folkmål

Till pjasa i Finlandssvensk ordbok


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången