Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

2.5.2107

pajna

Ett dialektord med finskt ursprung är verbet pajna, från finskans painaa. Det kan betyda ’trycka, pressa eller tynga (ngt)’, ’väga, vara tung; kosta på’ eller ’ge sig av, sticka i väg’. Tå tråodån painar på: så sakas ba:nde (i gärdsgården) ne:r, säger man i Pargas, och ett exempel från Strömfors lyder: Tåm add alliho:pa paina o:låvandist ti stra:nden. Ordet som uttalas pain eller paina förekommer både i Österbotten och i södra Finland.

Se pajna i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely / Kundundersökning 2018

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången