Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

4.1.2016

oregerlig

I Svenskfinland kan både djur och människor vara oregerliga  ’bångstyriga och svårhanterliga’. Till exempel i Närpes kunde fåret vara oregerligt då det skulle klippas. Oregerlig kan även användas om personer i betydelsen bråkig: an ę so ɷ:riję:rli nä:r an a smaka o ę fullär (Strömfors).

Oregerlig kan användas som adverb i betydelsen ’i högsta grad, omåttligt’: nåo kond e ibḷa:nd bḷå:sa så åorege:rlit (Pargas).

I vissa dialekter i Åboland och Nyland kan oregerlig få ändelserna -gär och -tär, bland annat i Nagu, Tenala och Pargas: o:rige:rli(gär), o:reje:rli(gär), oɷręg´e:rḷi(tär).

Se oregerlig i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna