Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

2.5.2016

mössöra

När det våras och lövsprickningen börjar talas det om mössöron på olika håll i Svenskfinland. Ordet mössöra, ofta i pluralformen mössöron, förekommer i många dialekter i betydelsen unga, inte fullt utspruckna (björk)löv. I Karleby säger man mösö:ra, i Pargas myssö:ra, i Houtskär myssöyrån och i Borgå missö:rår. Lö:vbra:ksn kåmmär me myssö:råna, kan det heta i Pyttis.

Mössöron är inte bara dialektalt, utan används även i finlandssvenskan i allmänhet.

Se mössöra i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången