Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

3.4.2017

modda

I Ordbok över Finlands svenska folkmål finns flera modda-verb, som har olika ursprung och som därför presenteras i olika artiklar i ordboken. Ett av dem har betydelsen ’vimla’ eller ’krylla’. Det förekommer i mellersta och östra Nyland. De måda bara å: dem (av ormar), kan man säga i Sjundeå, och i Sibbo: Tä:r va fålk så än he moda ette. Uttalsformerna i Helsinge, Tusby, Sibbo och Borgå är måd(a) eller mod(a) medan bara uttalet måd(a) förekommer i Sjundeå.

Se modda i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna