Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.4.2016

medikus

Medikus är i svenskan ett ålderdomligt ord för läkare, men i de svenska dialekterna i Finland kan det bland annat betyda upptågsmakare, baddare och odåga. Några varianter av ordet är midikos och midikus. I Närpes och Sideby förekommer formen mirikus. E nåo rikti midikos anje i granngå:lin, kan man säga i Korsholm.

Se medikus i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna