Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

2.9.2016

madla

Från finskans madella, som betyder kräla och krypa, har ordet madla kommit in i vissa svenska dialekter i Finland. Ordet används impersonellt om att småvärka, kännas krypningar: de maddlar i be:nen (Sibbo). Liknande användning förekommer för verben matela och mattla i södra Finland. Madla kan i Österbotten även betyda åla.

Se madla i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna