Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.6.2016

lediglös

Lediglös används i dialekter i Österbotten, Åboland och Nyland. Ordet kan ha två olika betydelser i dialekterna. Det kan betyda sysslolös, som i exemplet från Vörå: ja ha vari lidolö:s heila da:in så e je bra: do kåmbär me na arbeit å:t me. Det kan också användas om en person utan hållning eller stadga: nä:r Kallo skaka hånåm va hann så lidolö:sär såm en vante (Esbo).

Se ledig-lös i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna