Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

1.6.2016

lediglös

Lediglös används i dialekter i Österbotten, Åboland och Nyland. Ordet kan ha två olika betydelser i dialekterna. Det kan betyda sysslolös, som i exemplet från Vörå: ja ha vari lidolö:s heila da:in så e je bra: do kåmbär me na arbeit å:t me. Det kan också användas om en person utan hållning eller stadga: nä:r Kallo skaka hånåm va hann så lidolö:sär såm en vante (Esbo).

Se ledig-lös i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången