Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

3.10.2016

lämmen

Lämmen är ett dialektord som förekommer i Österbotten. Det är ett adjektiv som betyder att man är öm i musklerna efter fysisk ansträngning, ledbruten, rådbråkad eller mörbultad. Ordet uttalas på olika sätt, till exempel lemin i bland annat Karleby, Pedersöre och Närpes, limin i Nykarleby och Maxmo och limi i Malax och Petalax. Ja e lemi i beine å:v he ja sprang i gå:r, kan det heta i Esse.

Se lämmen i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna