Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

3.12.2015

katekes

Precis som i allmänspråket syftar dialekternas katekes på en lärobok i den evangelisk-lutherska trons huvudstycken. I dialekterna varierar uttalet av ordet ganska mycket; till exempel kats´e:s i Terjärv och Esse, katj´ies i Korsnäs, katj´e:s  i Munsala och Helsinge, kattke:s i Nagu och Pargas och katk´e:s i Sibbo.

Dessutom förekommer katekes i uttrycket stanna mitt i katekesen, vilket betyder ’komma av sig i en utläggning, tappa koncepterna’ i Kyrkslätt.

Uttrycket vara mitt i katekesen ’vara berusad’ förekommer i en del dialekter, bland annat i Esse, Replot, Brändö och Sibbo.

Se katekes i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna