Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

3.12.2015

katekes

Precis som i allmänspråket syftar dialekternas katekes på en lärobok i den evangelisk-lutherska trons huvudstycken. I dialekterna varierar uttalet av ordet ganska mycket; till exempel kats´e:s i Terjärv och Esse, katj´ies i Korsnäs, katj´e:s  i Munsala och Helsinge, kattke:s i Nagu och Pargas och katk´e:s i Sibbo.

Dessutom förekommer katekes i uttrycket stanna mitt i katekesen, vilket betyder ’komma av sig i en utläggning, tappa koncepterna’ i Kyrkslätt.

Uttrycket vara mitt i katekesen ’vara berusad’ förekommer i en del dialekter, bland annat i Esse, Replot, Brändö och Sibbo.

Se katekes i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången