Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

8.8.2016

joxa

Joxa förekommer i en del svenska dialekter i södra Finland. Ordet kan ha lite olika betydelser, men har alltid att göra med att skoja, narras eller prata strunt. I Kumlinge på Åland säger man joksa och i bland annat Kimito, Hitis, Karis och Strömfors heter det att joks eller joksa. Dåm joksar on, betyder i Tenala att ’de narrar eller bedrar henne’. Ett annat exempel med betydelsen ’narras, skoja, ljuga’ kommer från Strömfors: an joksa no tä:r å spä:la spita:kel mä: ås.

Se joxa i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikerna