Tips och information om aktuella frågor och evenemang.

Månadens dialektord

8.8.2016

joxa

Joxa förekommer i en del svenska dialekter i södra Finland. Ordet kan ha lite olika betydelser, men har alltid att göra med att skoja, narras eller prata strunt. I Kumlinge på Åland säger man joksa och i bland annat Kimito, Hitis, Karis och Strömfors heter det att joks eller joksa. Dåm joksar on, betyder i Tenala att ’de narrar eller bedrar henne’. Ett annat exempel med betydelsen ’narras, skoja, ljuga’ kommer från Strömfors: an joksa no tä:r å spä:la spita:kel mä: ås.

Se joxa i Ordbok över Finlands svenska folkmål.


Tillbaka till rubrikernaKyselyyn
Till undersökningen

Asiakaskysely 2017 / Kundundersökning 2017

Ehtisitkö vastata Kotimaisten kielten keskuksen (Kotuksen) asiakastyytyväisyyskyselyyn? Vastaaminen vie aikaa muutaman minuutin.

Toki, vie minut kyselyyn Kiitos, vastaan myöhemmin Ei kiitos, en vastaa tällä kertaa

Delta gärna i Språkinstitutets kundundersökning! Frågorna tar några minuter att besvara.

Ja tack, jag deltar gärna Tack, jag deltar senare Nej tack, jag deltar inte den här gången